Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

A kedvezvényezett neve: Dél – Baranya Határmenti Települések Egyesülete

A projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása.

A szerződött támogatás összege: 142 548 445 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A támogatás forrása: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint a HFS kidolgozása (továbbiakban: A/ tevékenység) céljára.

1. A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének elkészítése és benyújtása az elvárt szakmai tartalomnak megfelelően az Irányító Hatóság részére, ehhez kapcsolódóan szakmai egyeztetések lefolytatása;

2. A Helyi Fejlesztési Stratégia végleges változatának elkészítése és benyújtása az elvárt szakmai tartalommal az Irányító Hatóság részére, ennek eredményeképpen az Intézkedési Terv véglegesítése.

132.548.445 Ft, azaz egyszázharminckettőmillió-ötszáznyegyvennyolcezer-négyszáznegyvenöt forint a működési és animációs költségekre (továbbiakban: B/ tevékenység).

1. Munkaszervezet fenntartása a működési és animációs tevékenységek elvégzése érdekében, ennek eredményeképpen a vállalt infrastrukturális környezet kialakítás és feltételek biztosítása;

2. A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, valamint folyamatos fenntartása, beleértve projektirányítási képességeik fejlesztéséhez kapcsoló tevékenységeket, ennek érdekében évente minimum 3 alkalommal nyilvános fórum tartása;

3. Hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok kidolgozása a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget, biztosítják, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják. Ennek az elvárásnak megfelelően alakítja ki a HFS-ben a kiválasztási kritériumok listáját, valamint a Helyi Bíráló Bizottság tagságának összetételét;

4. A műveletek kiválasztása során összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiával, e műveleteknek az adott stratégiai célkitűzések és célértékek eléréséhez való hozzájárulásuk szerinti rangsorolása révén. Ennek az elvárásnak megfelelően alakítja ki a HFS-ben a kiválasztási kritériumok listáját, valamint jelenteti meg a helyi felhívásokat;

5. A helyi felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását. Ennek megfelelően a helyi felhívás tervezetére vonatkozóan egyeztetést folytat az Irányító Hatósággal, valamint a helyi felhívást megelőzően annak témájában tájékoztató fórumot tart;

6. A helyi támogatási kérelmek befogadásához és értékeléséhez kapcsolódó tevékenységeket elvégzi, amelynek során a munkaszervezet tagjai, valamint megbízott munkatársak a kérelmek iktatását, valamint a kérelmek előzetes jogosultság-ellenőrzését és tartalmi értékelését ellátják;

7. A közösségvezérelt HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringjához, és az adott stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek elvégzésének biztosítása, amelyhez kapcsolódóan negyedéves, valamint éves beszámolót készít a Támogató számára.

8. A helyi szereplők animációjával kapcsolatos tevékenységek ellátása, ennek érdekében évente minimum egy alkalommal fórumot tart.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.

A projekt azonosító száma:1753442217

Az Európai Bizottság Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapra vonatkozó internetes oldala:

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_hu

 

 

Fontos információk

Legfrissebb híreink