Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

Hírek

 

MEGHÍVÓ

 

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoportja tisztelettel meghívja Önt a „Helyi Fejlesztési Stratégia módosításának megalapozása és ahhoz kapcsolódó támogatási lehetőségek átalakítása a térség helyi gazdasága fejlesztése érdekében” témakörében megrendezésre kerülő

 

pódiumbeszélgetésre

 

A rendezvény időpontja, helyszíne:

 

2018. december 11. (kedd) 10: 00 óra

 

Térségi Könyvtár és Ismeretközpont nagyterme

 

(Siklós, Köztársaság tér 8. )

A pódiumbeszélgetésen részt vesz Balázs Csaba Siklós Város Önkormányzata alpolgármestere, Baksai Tamás Harkány Város Önkormányzata polgármestere, dr. Kovács Tibor PB-KIK siklósi elnökség elnöke, dr.Péter Iván Zsigmondy Vilmos Gyógykórház főigazgatója, Szentgyörgyvári Péter Siklósi Várszínház Nkft ügyvezetője, Szarka Tibor Borvidékfejlesztő Nkft ügyvezetője, Mojzes Tamás Harkányi Turisztikai Egyesület titkára, Halasi Andrea Siklósi Turisztikai Egyesület elnöke, Mokos Balázs Palkonyai Turisztikai Egyesület elnöke, akik a térségünk idegenforgalmi életében nagy jelentőséggel bíró szervezetek képviselői. A rendezvényen arra keressük a választ, miképp értelmezhető és segíthető hatékonyan a Leader források segítségével a térségünk turizmusa, azon túl helyi gazdasága.

 

Orsokics István

elnök     

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogszabályok változásához igazodva elkezdődött az iratok címzésének módosítása, vagyis a cégkapura történő kézbesítés. Ahol a támogatást igénylők a meghatalmazásukon azt kérték, hogy saját maguknak kerüljenek az iratok megküldésre, azoknál nem tudjuk a meghatalmazottnak küldeni az iratokat, csak a támogatást igénylőknek.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (2015. évi. CCXXII. törvény) szerint a gazdálkodó szervezeteknek kell bejelenteniük a Rendelkezési Nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségüket, amihez a cégkapu-regisztráció szükséges. Tehát a gazdálkodó szervezetek (Kft, Bt, Szociális Szövetkezet stb) kötelezettek a cégkapu-regisztrációra. Egyéni vállalkozó, magánszemély nem kötelezett.

A törvény értelmező rendelkezései szerint pedig gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, amelybe beletartozik az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány. Így egyebek mellett az alapítványoknak, egyesületeknek is kötelező cégkaput regisztrálniuk, mivel a kötelezettséget megalapozó törvény értelmezésében gazdálkodó szervezetnek minősülnek.

Önkormányzatok esetében nincs cégkapu, ebben az esetben megoldottuk a KÉR (az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere) törzzsel való kapcsolódást, hogy hivatali kapus tárhelyre kapják az önkormányzatok az iratokat.

Probléma áll fenn azon szervezeteknél, akiknek nincs cégkapujuk (pl.: egyesületek, alapítványok, egyházak). Ilyen esetben a támogatást igénylők nem kaptak értesítést az adott iratról. Ebben az esetben jelezni fogjuk a támogatást igénylők részére, hogy készítsenek cégkaput, hogy ki tudjuk küldeni részükre az iratokat elektronikusan.

Szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy postai úton nem küldhetünk ki iratokat.

Az egyesület 2018. szeptember 19-én tartott közgyűlése 5 éves határozott időtartamra az Egyesület elnökségi tagjaivá választotta meg Beregszászi József, Beregszászi Tiborné, Bónis Gyuláné, Horváth István, Bónis Imre, Erdeiné Csütörtök Teodóra Márta, Nagy Attila, Orsokics István, Répás Balázs és Ruppert Annamária tagokat.

Tag neve                                          Delegáló szervezet                  

Beregszászi József                           Nagyharsány Önkormányzata 

Bónis Gyuláné                                  Drávacsepely Önkormányzat                                     

Nagy Attila                                      Sellye Önkormányzat                                                 

Bónis Imre                                        Sámod Önkormányzat                                                

Berergszászi Tibor Lajosné              Tér-Erő Egyesület                                                       

Erdeiné Csütörtök Teodóra             Német Nemzetiségi Egyesület                                  

Horváth István                                 Vajszlói Ipartestület                                                   

Orsokics István                                Egyéni Vállalkozó                                                      

Ruppert Annamária                         Babarcszőlősi Lovasudvar                                          

Répás Balázs                                    O s R Kft      

                           

A tagokat delegáló szervezetek szféra szerinti besorolása alapján teljesül a Leader-szerű működés feltétele (a közszféra képviselete nem érheti el a döntéshozó testületben az 50%-ot), valamint a tagok járási elhelyezkedése alapján a két járás közti egyenlő megoszlás elvárása.

A közgyűlés 2023.09.19. napjáig tartó 5 éves határozott időtartamra az Egyesület felügyelőbizottsági tagjaivá választotta meg Mayer György, Léber Gábor, Vida Laura Ildikó tagokat.

Tag neve                                          Delegáló szervezet                  

Mayer György                                  Fire Mayer Kft      

Léber Gábor                                     Kisharsány Önkormányzat                                         

Vida Laura Ildikó                            Egyházasharaszti Önkormányzat

Az elnökség a tagja közül továbbra is Orsokics Istvánt választotta meg az Egyesület elnökévé és Nagy Attilát alelnökévé.

A Felügyelőbizottság tagjai közül Mayer Györgyöt választotta meg az Egyesület Felügyelőbizottsága elnökévé

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívom 2018. 09. 19-én (szerdán) 9.00órakor Siklós, Köztársaság tér 8. (Térségi Ismeretközpont és Könyvtár) Nagytermében tartandó egyesületi Közgyűlésre.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A napirend elfogadása.

2. Levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

3. Elnökség tagjainak megválasztása

4. Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása

A napirendek fontosságára tekintettel kérem feltétlen megjelenését!

Kérjük, hogy jelezzenek vissza a   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a 06-72-579-092 vagy 06-20-482-6262-as telefonszám valamelyikére, hogy a szervezet képviselője vagy meghatalmazottja részt tud-e venni a közgyűlésen.

Felhívom a figyelmet, hogy a közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2018. 09. 19-én (szerdán) 10.00 órakor változatlan helyszínen újból összehívásra kerül

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel:

Siklós, 2018. szeptember 06.

                                                                                              Orsokics István

                                                                                                   elnök sk

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a gazdaságfejlesztési irányultságú pályázatok esetében folyamatosan kerülnek kiküldésre hiánypótló levelek a kérelemhez tartozó ügyfélkapus értesítési tárhelyre. Az ügyfélkapu az érkezett küldeményről külön értesítést küld az ügyfélkapuhoz rendelt e-mail címre. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintik.) A hiánypótlás elmulasztása a kérelem elutasításával járhat.

A hiányosságok pótlása a pályázatok benyújtásakor használt felületen történik. Az Általános ügyintézés fülön a Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus kiküldése gombbal indítható a hiánypótlás. LEADER helyi felhívások jogcím-et kiválasztva nyitható meg a pályázathoz hasonló kitöltő felület, melyen a hivatkozott vonalkód a hiánypótlásra felszólító levél vonalkódja lesz. Tárgy: hiánypótlás. A dokumentumokat ezen az oldalon lehet szkennelt formában felcsatolni. Formailag hibátlan űrlap küldhető csak be az ügyfélkapun.

 

Kiskassai Anna Napi Búcsú
2018.Július.27.-28.- 29.
2018.-ban is megrendezésre kerül Kiskassa védőszentjének, Szent Annának napjához kötődő Búcsú. A hagyományőrző rendezvényen a látogatók több kulturális és közösségi programon vehetnek részt.

 

A rendezvény szervezője:
Kiskassáért Német Egyesület
Kiskassai Német Önkormányzat
További információ: 30/639-8212; 70/416-0741

 

Átkeresztelik az agrártárcát az új kormányzati ciklusban. A parlament előtt lévő törvényjavaslat szerint a tárca Agrárminisztérium néven működik majd tovább. A tárca 2014-2018 között Földművelésügyi Minisztériumként, 2010-2014-ben pedig Vidékfejlesztési Minisztériumként vett részt a kormány munkájában.

A tárca új elnevezéséből így kimarad a vidékfejlesztés szó, pedig – jelentős változásként – a minisztérium e területet várhatóan visszakapja az új kormányzati ciklusban. A vidékfejlesztés 2010-2014-ben is a tárcához tartozott, 2014-től azonban a Miniszterelnökséghez került. Az új vidékfejlesztési államtitkár marad az előző ciklusban is ezt a pozíciót betöltő Kiss Miklós Zsolt.

Forrás: kormány.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívom 2018. 05. 24-én (csütörtökön) 13.00 órakor Siklós, Köztársaság tér 8. (Térségi Ismeretközpont és Könyvtár) Nagytermében tartandó egyesületi Közgyűlésre.

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Beszámoló a 2017. évi működésről
 2. FEB előterjesztés a beszámoló elfogadásához
 3. 2017. évi beszámoló elfogadása
 4. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása aktualitásai – benyújtott pályázatok kezelése

  A napirendek fontosságára tekintettel kérem feltétlen megjelenését!

  Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2018. 05. 24-én 14.00 órakor változatlan helyszínen újból összehívásra kerül.

  Tisztelettel:

  Siklós, 2018. május 15.

                                                                                                Orsokics István

                                                                                                       elnök sk

Az akciócsoport munkaszervezete telefonos ügyeletet tart a hosszú hétvége alatt.

Elérhetőségek:

Szpisják Pál: 20/482-8500

Vida Balázs: 20/483-4393

Tisztelt érdeklődők, pályázók!

Akciócsoportunk a LEADER pályázati felhívásokra érkező kérelmek esetén vizsgálni fogja, hogy az adott beruházás mennyire illeszkedik a Helyi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott alapelvekhez. Az illeszkedés vizsgálata mind a 10 db, gazdasági és közösségi felhívásunk esetében releváns, az értékelés során az illeszkedést pontozni fogjuk! Jelen dokumentumot azért állítottuk össze, hogy a támogatást igénylők előre felmérhessék, kérelmük illeszkedik-e a Helyi Fejlesztési Stratégiához, illetve milyen kritériumok alapján vizsgáljuk a beruházások illeszkedését.

Fontos információk

Legfrissebb híreink