Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

Hírek

MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívom 2018. 05. 24-én (csütörtökön) 13.00 órakor Siklós, Köztársaság tér 8. (Térségi Ismeretközpont és Könyvtár) Nagytermében tartandó egyesületi Közgyűlésre.

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Beszámoló a 2017. évi működésről
 2. FEB előterjesztés a beszámoló elfogadásához
 3. 2017. évi beszámoló elfogadása
 4. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása aktualitásai – benyújtott pályázatok kezelése

  A napirendek fontosságára tekintettel kérem feltétlen megjelenését!

  Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2018. 05. 24-én 14.00 órakor változatlan helyszínen újból összehívásra kerül.

  Tisztelettel:

  Siklós, 2018. május 15.

                                                                                                Orsokics István

                                                                                                       elnök sk

Az akciócsoport munkaszervezete telefonos ügyeletet tart a hosszú hétvége alatt.

Elérhetőségek:

Szpisják Pál: 20/482-8500

Vida Balázs: 20/483-4393

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete HACS gazdaságfejlesztési felhívásaira továbbra is nyújthatók be pályázati kérelmek. A kérelmek benyújtásának felfüggesztését a HACS közleményben előre fogja jelezni. A felhívás felfüggesztése forráskimerülés esetén fog megtörténni az aktuális értékelési szakasz közben vagy a szakasz zárónapján. A 2018. március 2-ig beadott és a felfüggesztésig beadásra kerülő pályázatok együttesen lesznek értékelve.

Az érintett felhívások az alábbiak:

-            VP6-19.2.1.-19-6-17 Térségi üzleti típusú együttműködések

-            VP6-19.2.1.-19-5-17 Helyi termékek piacra jutásának támogatása

-            VP6-19.2.1.-19-11-17 Helyi gazdaságot kiegészítő szolgáltatások kapcsolódó támogatása

-     VP6-19.2.1.-19-7-17 Bemutató gazdaság létrehozása, fejlesztése

-      VP6-19.2.1.-19-4-17 Helyi termékek előállításának és marketingjének támogatása

A már beadott pályázatok – amennyiben javítani szeretnének rajtuk -szakaszhatáron belül módosíthatóak. A támogatási kérelem benyújtó felületén az adott kérelmet kiválasztva a „Módosítás” gombra kattintva lehet megnyitni és módosítani a már benyújtott kérelmet. A módosítás elvégzése után ismételten a „Beadás” gombra kell kattintani. A benyújtás dátuma a módosított kérelem benyújtásának dátuma lesz és ezzel párhuzamosan a korábbi kérelem visszavonásra kerül.

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon hozzánk bizalommal!

 

Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete

7800 Siklós, Köztársaság tér 8.

20/483-4393

72/579-092

A mai naptól módosultak a LEADER Helyi Felhívások. Főbb változások

Gazdaságfejlesztési célú felhívások

Új szakmai-műszaki elvárás: hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. Az első elszámolással érintett kifizetési kérelem feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte és benyújtása.

A jogkövetkezmények melléklet kiegészült új szankcióval arra az esetre, ha a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan adatot szolgáltatott a támogatási kérelem benyújtásakor, a Szerződés megkötésekor vagy a támogatási jogviszony fennállása alatt.

Mind az öt felhívás esetében egységesül a nem építési engedély köteles tevékenység esetén csatolandó dokumentumok listája.

Közösségi célú felhívások

Az első értékelési szakasz 2018.02.15 – 2018.03.19 között lesz.

Törlésre kerül az a szabály, mely szerint a nyerteseknek 6 hónapon belül kifizetési kérelmet kellett volna benyújtani.

Tartalmi értékelési szempontok pontosításra kerültek.

A rendezvény felhívás kivételével civil pályázók esetében csatolandó melléklet és vizsgálat tárgya lesz a hatályos alapszabályuk vagy alapító okiratuk.

A rendezvény felhívásban egységesen 15% lesz az önerő és csak a székhely szerinti megvalósítás támogatható.

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoportja tisztelettel meghívja Önt a megjelent helyi felhívásokhoz kapcsolódó, elektronikus felület használata és E-kérelem benyújtása témájú felkészítő szakmai fórumára.A rendezvény kettő helyszínen kerül lebonyolításra

2018. február 08. (csütörtök) 10:00 óra

Térségi Könyvtár és Ismeretközpont nagyterme

(Siklós, Köztársaság tér 8. )

 

2018. február 15. (csütörtök) 16:30 óra

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Ormánsági Közösségi Ház

(Sellye, Mátyás király u. 53. )

Tisztelt érdeklődők, pályázók!

Akciócsoportunk a LEADER pályázati felhívásokra érkező kérelmek esetén vizsgálni fogja, hogy az adott beruházás mennyire illeszkedik a Helyi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott alapelvekhez. Az illeszkedés vizsgálata mind a 10 db, gazdasági és közösségi felhívásunk esetében releváns, az értékelés során az illeszkedést pontozni fogjuk! Jelen dokumentumot azért állítottuk össze, hogy a támogatást igénylők előre felmérhessék, kérelmük illeszkedik-e a Helyi Fejlesztési Stratégiához, illetve milyen kritériumok alapján vizsgáljuk a beruházások illeszkedését.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. január 6-ától újabb, 5 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdet a mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő és -megőrző beruházásainak elősegítésére: a támogatási összegből csaknem 600 kkv-nál több ezer új munkahely jöhet létre és még több őrizhető meg.

A munkahelyteremtő támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, melynek mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet. Ezen felül a pályázók kiegészítő támogatásként kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 500 ezer forint, illetve amennyiben az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső személy felvételét vállalják a pályázók, új munkahelyenként további 800 ezer forint támogatást kaphatnak.

Az említett két kiegészítő támogatáson felül a pályázók, ha kedvezményezett járásban vagy településen hajtják végre  a beruházást, akkor új munkahelyenként még további 400 ezer forint támogatást kaphatnak, a vállalatok akár 2,7 millió Ft összegű támogatásban is részesülhetnek.

A munkaerő-piaci program pályázati időszaka 2018. január 6-tól nyílik meg, és a 2018. február 9-én zárul le. A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége ad tájékoztatást. További részletek a kormany.hu oldalon találhatóak. Forrás: www.kormany.hu

 

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoportja tisztelettel meghívja Önt a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégiájában kidolgozott,

LEADER támogatási Felhívások részletes bemutatása

következő tájékoztató fórumaira

(e.a. Szarkándi Lajos munkaszervezet vezető

Szpisják Pál pályázati referens

Vida Balázs pályázati referens)

A fórum időpontja, helyszíne:

2018. január 11. (csütörtök) 17: 00 óra

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

(Hegyszentmárton, Kolozsvár u. 18.)

 

 

 

2018. január 16. (kedd) 15:30 óra

 Vajszló, Kodolányi tér 3.

 (Ipartestület épülete)

 

Orsokics István s.k.

Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesületének

elnöke

A gazdaságfejlesztési célú LEADER pályázati felhívások 2018.01.02. dátummal módosultak. Az öt felhívás esetében az alábbi főbb változások emelhetőek ki.

- A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.31 naptól 2018.12.31 napig lesz lehetőség. A pályázati benyújtást lehetővé tévő E-felület is 2018.01.31 naptól lesz megnyitható.

- Az első értékelési szakasz zárása (értékelési határnap) 2018.03.02.

- A műszaki - szakmai tartalomban pontosításra került, hogy az árbevételre vonatkozó elvárásokat a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt gazdasági év árbevételéhez vagy a pályázat benyújtását megelőző 3 teljes lezárt gazdasági év árbevételének átlagához viszonyítjuk. A foglalkoztatásra tett vállalásokat az üzemeltetési időszak első évétől az utolsóig tartani kell.

- A támogatást igénylők körébe bekerült az önálló tevékenységet végző magánszemély kategóriája.

- Az értékelési szempontokon belül a 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján történő települési értékelési részszemponthoz bekerült a nem besorolt települések kategóriája és csökkent a pontszámok közötti differencia. A foglalkoztatási szempontok bővültek és részletesebbek lettek. A HFS illeszkedés megfogalmazása részletesebb lett.

- A változásokkal érintett pályázati mellékletek is (projekt terv, fogalomtár) frissítésre kerültek. A helyi termék fogalma pontosításra került, új definícióként bekerült a hátrányos helyzetű munkavállaló fogalma.

A pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstár honlapján megjelent az E támogatási kérelem kitöltési útmutatója és az ÉNGY segédlet.

A Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete támogatást nyert a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás Kollégiuma által meghirdetett NEA-17-M kódszámú felhívásán az egyesület 2017.04.01 – 2018.03.31 közötti időszak működésének támogatására. A támogatás összege: 100 000 Ft. A támogató szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a képviseletében eljáró alapkezelő szervezet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Fontos információk

Legfrissebb híreink