Get Adobe Flash player

Belépés

Fontos Linkek

kormanyportal

videkunkkincsei

hoi2

szechenyi2020 logo 161x56

hu-hr-logo

Magyar Államkincstár

Nemzeti Együttműködési Alap

Keresés a honlapon

Hírek

A Miniszterelnökség várhatóan augusztusig dönt a kertészeti pályázatok egy részéről, és az élelmiszeripari pályázatok első köréről is.A következő napokban kézhez kapják a támogatói döntéseket az agrár-környezetgazdálkodási program második körére, illetve a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, közösségi terek létrehozására pályázók. E két felhívásra mintegy 40 milliárd, illetve 26,88 milliárd forintos támogatási keret áll rendelkezésre.

Bővebben...

A hamisítások és visszaélések megakadályozása érdekében új típusú lóútlevelek kibocsátását kezdte meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2017. július 1-jétől. A korábban kiadott, régi formátumú passzusok továbbra is érvényesek, a júliusi határnaptól azonban kizárólag az új, megbízhatóbb nyomtatványt állítja ki a hatóság.

Bővebben...

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtikárságának Irányító Hatósága kezdeményezésére Helyi Fejlesztési Stratégia módosítást fogadott el a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete Helyi Akciócsoport Közgyűlése 2017. május 29-én.

Bővebben...

MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Tisztelettel meghívom 2017. 05. 29-én (hétfőn) 14.00 órakor Siklós, Köztársaság tér 8. (Térségi Ismeretközpont és Könyvtár) Nagytermében tartandó egyesületi Közgyűlésre.

Az ülés napirendi pontjai:

  1. Beszámoló a 2016. évi működésről
  2. FEB előterjesztés a beszámoló elfogadásához
  3. 2016. évi beszámoló elfogadása
  4. Helyi Fejlesztési Stratégia módosítás elfogadása
  5. Fejlesztési pályázati kiírások ütemterve

A napirendek fontosságára tekintettel kérem feltétlen megjelenését!

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2017. 05. 29-én 15 00 órakor változatlan helyszínen újból összehívásra kerül.

Siklós, 2017. május 17.

Tisztelettel:

 

                                                                                                                                                Orsokics István

                                                                                                                                                       elnök

Melléklet:

 

1-3.ponthoz

Egyesületünk 2016. évi számviteli törvény szerinti Beszámoló dokumentuma elektronikusan elérhető.

Szervezetünk 2016-os évben a Vidékfejlesztési program LEADER alprogramja területi végrehajtását végezte a VP 19.2 (HFS elkészítése) és a VP 19.4 (Stratégia végrehajtás animálása és működési támogatása) alprogramok keretében. Először a HFS tervezetét készítettük el csoportmunkát jelentő fórumokon, találkozókon és konzultációkon, az Irányító Hatóság kontrollját követően került véglegesítésre majd 2016. 06. 10-én elfogadásra. Ezt követően indult el az intézkedések pályázati célzatú előkészítése, úgyszintén az IH szakmai iránymutatása és kontrolja szerint. Ezzel párhuzamosan elkezdtük a személyes találkozókon és szervezett konzultációkon a várható projektelképzelések felmérését.

A feladatellátásban 4 fő dolgozó vett részt. A feladatellátáshoz a projekt keretében elnyert uniós támogatás nyújt fedezetet, ami a korábbi éveknek megfelelően utófinanszírozott. A likviditást a Szigetvári Takarékszövetkezettől felvett rulírozó hitellel biztosítottuk. A finanszírozás több uniós és hazai intézkedés miatt késve indult, a programhoz kapcsolódóan állami támogatás visszaigénylésre nem kerülhetett sor 2016-ban, az 2017-re húzódott.

4. pontokhoz

A HFS elkészítése során az IH-tól kapott számadatokat és időbeli ütemezést kellett figyelembe vennünk és alkalmaznunk. 2016. decemberben országosan 14%-kal csökkentésre kerültek a fejlesztési források, így Akciócsoportunk is az eredeti 817 MFt helyett 692 MFt felosztását tervezheti. Az eredetileg 2016-ra tervezett projektindulás elmaradt. E két változás miatt az IH elrendelte a HFS-ek módosítását, ami kiterjedhetett a fenti körülmények okozta tételekre is. Esetünkben a forráscsökkentés okozta hiányt a tervezett felhívások számszerű csökkentése mellett a támogatható tevékenységek logikai átrendezésével kívántuk orvosolni, így az eredetileg tervezett 14 kiírás 9-re csökkent, az innovációs és újítási jellegű kiadásokat a helyi termék előállítás és szolgáltatások fejlesztése során elszámolhatóvá tettük, a rekreációs jellegű közterületi elemek pedig a civil eszközfejlesztésben lehetségesek. Az IH jelenlegi utasítása szerint a kiírásokat 2017-ben meg kell jelentetni, a forrásbiztosítást szükséges erre az évre tervezni.

5.ponthoz

A Felhívások meghirdetésének szigorú egymásra épülő rendje szerint május 18-án kerül sor a megalapozó szakmai konzultációra az IH-val, amelyet követően 30 napon belül készülnek el felhívási tervezeteink. Ezt követően az IH minőségbiztosítási eljárás kertében véglegesíti azokat és jelenteti meg a www.palyazat.gov.hu oldalon. Ennek végleges határideje 2017. október 31. Az egyes pályázatok beadási időszaka értékelési napokhoz kötődik, minden felhívásra lehetővé válik a beadás 2017-ben. Az időpontok a szakmai egyeztetéstől és a minőségbiztosítástól függenek elsősorban. A döntéshozatal és előkészítő munkái 90 napon belül végzendők el a Helyi Bíráló Bizottság és a munkaszervezet részéről, melyet követően a támogatható kérelmeket elektronikusan rögzíteni kell a pályázónak. Támogató Okiratot az IH bocsát ki a számszaki vizsgálatot követően. A TO-k kiadási időszaka jelen ismereteink szerint 2018 tavasza előtt nem várhatók. A napirend keret keretében ismertetőt adunk a felhívásaink tartalmáról is.

 

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

a szentlőrinci rendezvény centrumba invitálja Önöket, május 12.-én a „Vállalkozók Napjára”

Részletek a csatolt meghívóban és jelentkezési lapon

Akár 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak most a kereskedelmi üzletek az ország teljes területéről, Budapest és Pest megye kivételével. A tavasszal megjelent pályázat keretein belül a már meglévő üzletek energiahatékonyságát fejlesztő beruházásokra lehet pályázni, így például hőszigetelésre, beleértve a teljes homlokzati felújítást, nyílászárók cseréjére, energiatakarékos épületgépészeti megoldások bevezetésére, megújuló energiák használatának bevezetésére.  Különösen a nagy energiafogyasztású üzleteknél (pl. élelmiszerboltok) jelentősen csökkenthetőek az üzemeltetési költségek! A vissza nem térítendő támogatás 45%, ehhez egy kedvezményes, 2%-os kamatozású kölcsön társul a költségek 45%-ig, és a beruházás értékének 10 %-át szükséges csak önerőként biztosítani. Kitűnő lehetőség a jövedelmezőség, versenyképesség javítására.

Bővebben...

2017. március 14-én megjelent a "VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" felhívás módosítása. A módosított felhívás szerint új szálláshely fejlesztésére is igényelhető a támogatás, a pályázók közül viszont kiszorultak a nem mezőgazdasági tevékenységű mikrovállalkozások, vagyis kizárólag mezőgazdasági termelőként lehet benyújtani a támogatási kérelmet! Módosult továbbá a beadási határidő, a pályázatok 2017. április 18-tól várhatóan 2017. május 18-ig nyújthatóak be, ha nem fogy el a keret akár tovább is. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg jelentős, 35,94 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft, a támogatási intenzitás mértéke a fejlesztési helyszíntől függően: 50%, 60%, vagy 70%-os. 

Bővebben...

A hamarosan megnyíló 21,9 milliárd forint keretű TOP 3.1.1-16 felhívás célja, hogy a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg. A pályázat keretében támogatható a kerékpárosbarát fejlesztések, forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés, közúti közösségi közlekedés fejlesztése, illetve szóba jöhet még önkormányzati és/vagy állami utak, hidak építése, fejlesztése, felújítása és a meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése.  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  Pályázni kizárólag Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy és Veszprém megyékből lehetséges. 

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak önállóan a helyi önkormányzatok, illetve konzorciumi partnerként közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, a NIF Zrt, a Magyar Közút NZrt, központi költségvetési szervek és intézményeik, illetve többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok.

Bővebben...

15,22 milliárd forintos kerettel jelent meg "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című felhívás. A pályázatra önkormányzatok, költségvetési szervek, közalapítványok és az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások nyújthatnak be kérelmeket a kevésbé fejlett régiók megyéjének településein. A támogatásból óvodák és bölcsődék hozzáférésének és szolgáltatásainak javítása valósítható meg. A maximális támogatás összege és a támogatási kérelmek benyújtási határideje régiónként változik.

Bővebben...

10 milliárd forintos keretösszegű pályázat indul március elején a fiatal vidékre költözésének ösztönzése céljából. A támogatást önkormányzatok igényelhetik, az elnyerhető 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatás 50 és 200 millió forint között lehet. Az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon felhívás keretein belül megvalósítható ingatlanok fejlesztése lakhatási célból, munkaszerzési ismeretek bővítése, gazdasági együttműködések szervezése, pályázati részvételek, egyéb gyakorlatok folytatása. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 6-tól 2017. április 15-ig van lehetőség.

Bővebben...

Fontos információk

Legfrissebb híreink